Løbende orientering om Handicaprådets arbejde

Orienteringen tages til efterretning