Løbende orientering om Handicaprådets arbejde

Indstillingen godkendes.