Løbende orientering om Ældrerådets andet arbejde

Orienteringen tages til efterretning