Løbende orientering fra Handicaprådets møder

Indstillingen godkendes