Løbende orientering fra Handicaprådets møder

Orienteringen tages til efterretning.