Ledighedsstatistik og status på arbejdsmarkedsindsatsen

Orientering tages til efterretning