Ledighedsstatistik og status på arbejdsmarkedsindsatsen

Orienteringen tages til efterretning.