Ledighedsstatistik januar 2020

Orienteringen tages til efterretning