Ledighedsstatistik for marts 2020

Orienteringen tages til efterretning.