Ledighedsstatistik for juni 2020

Orientering tages til efterretning