Ledighedsstatistik for juli 2019

Orienteringen tages til efterretning.