Ledighedsstatistik for februar 2020

Orienteringen tages til efterretning.