Ledighedsstatistik for april 2020

Orienteringen tages til efterretning