Landsplanredegørelse 2017 ”Det nødvendige samarbejde”

Orienteringen tages til efterretning.