Lægemangel i Paamiut

I uge 6, den 5. februar 2020, kom Sundhedsledelsen på besøg i Paamiut, de afholdt et borgermøde i Taqqissuut. Efter det blev det klart, at lægemangelen i Paamiut er blevet et problem.

Jonna Olesen skrev en klage til kommunen. Brevet er vedlagt.

På grundlag af brevet, henvendte ledelsen i Nuuk til sundhedsvæsenet og svarbrevet blev modtaget som lyder således:

"Sundhedsledelsen har fortsat ikke udtalt sig officielt. Og vi afventer stadig skriftlig tilbagemelding.

Både Marie og jeg har presset på.

Efter samtale med den ledende regionslæge, er hans umiddelbare udmelding dog, at det ikke er korrekt at de vil nedlægge lægestillingen i Paamiut. Han vil dog hverken officielt be- eller afkræfte dette, men henviser til at den øverste sundhedsledelse vil komme med en tilbagemelding. De midler der er afsat til lægestillingen forbliver efter sigende uændret. Han erkendes dog, at de i mere end 10 år forgæves har forsøgt at besætte lægestillingen. De har derfor store rekrutteringsvanskeligheder og undersøger derfor, hvordan de kan sikre at borgerne modtager en god service fra distancen.

Hvis der er nogen i kommunikation der har tid, kunne det evt. tjekkes, hvornår der sidst har været et opslag på stillingen og om der løbende er opslag."

Man skal forhøre sig hos kommunalbestyrelsen om lægemangelen.

Sømandsskolen har brug for det, ligeledes Palleq. Det er også nødvendigt, når man skal have kørekort.

Sekretariatet skal forhøre sig.

3. marts 2020, skal der afholdes ekstra ordinært møde med kommunalbestyrelsesmedlemmerne Henrik Rachlev og Thiooq Knudsen vedrørende dette emne.