Kvartalsvis statusrapport for Udviklingsplanen 2017-2020

Orienteringen tages til efterretning.