Kvartalsorientering – Sundhed, Fritid og Kultur

Orienteringen tages til efterretning.