Kvartals orientering – Sundhed og Fritid

Orienteringen tages til efterretning.