Kvalitetsstandarderne 2019

Indstillingen godkendes.