Kvalitetsstandarder Foranstaltningsområdet 2020

Indstillingen godkendes.