Kvalitetsrapport skoleåret 2016/2017

Orienteringen tages til efterretning.