Kvalitativ evaluering af engelsk for yngste trinnet.

Orienteringen tages til efterretning.