Kompetencefordelingsplan

Indstillingen godkendt af flertallet.

Siumut afslår indstillingen. Mindretalsudtalelse fra Siumut: I forhold til 04D kræver vi en grundig reevaluering da vi mener, at embedsværket får for stor en beslutningskompetence, vi mener eksempelvis ikke at det er på sin plads at der gives en beslutningskompetence til midler på op til 10 mio. kr.