Kompetencefordelingsplan

Indstillingen godkendes.