Kompetencefordelingsplan

Indstillingen godkendes og sender sagen videre til endelig beslutning i Udvalg for Økonomi og Erhverv og kommunalbestyrelsen