Kommuneqarfik Sermersooqs turismestrategi og bidrag til Selvstyrets turismestrategi

Indstillingen godkendes.