Kommuneplantillæg O9 Koncessionsområde Qussuk/Narsarsuaq, Nuuk

Indstillingen er godkendt.