Kommuneplantillæg O9 Koncessionsområde Qussuk/ Narsarsuaq, Nuuk

Indstillingen godkendes.