Kommuneplantillæg L8-1, Ikkatteq Bluie East 2

Indstillingen godkendes med følgende bemærkning:

Rettelse i bilag 1, side 28: rettes til 60 meter, ang. afstand til hytter.