Kommuneplantillæg L8-1 Ikkatteq Bluie East 2

Indstillingen godkendes.