Kommuneplantillæg Bevaringsværdige bygninger – Endelig beslutning

Indstillingen godkendes