Kommuneplantillæg Bevaringsværdige bygninger – Byatlas

Indstillingen er godkendt.

 

Bemærkning: Charlotte Pike (IA) spørger om, der er nogle planer om en udarbejdelse af planer i de yderligere byer