Kommuneplantillæg, 4D12-1, Viska, Qingorput

Indstillingen godkendes.