Kommuneplantillæg 4B4-1 og 4E1

Indstillingerne godkendes.