Kommuneplantillæg 3E5-3 Nuuk Airport

Indstillingen godkendes.