Kommuneplantillæg 3A8-4 Iiminaq, Nuuk

Indstillingen godkendes