Kommuneplantillæg 3A6-1, Qasigiannguit, Nuuk

Indstilling godkendt.