Kommuneplantillæg 3A3-8 Ammassat, Nuuk

Indstillingen godkendes.