Kommuneplantillæg 2C3-1

Indstillingerne godkendes.