Kommuneplantillæg 20C6-2, Paamiut

Indstilllingen godkendes