Kommuneplantillæg 20B5-1 Paamiut Erhvervs- og Havneområde

Indstillingerne godkendes.