Kommuneplantillæg 1C8-7 Nuuk Bymidte (Oles varehus), Nuuk

Indstillingen godkendes