Kommuneplantillæg 1C6-2 Gartnerigrunden Nuuk

Indstillingen godkendes.