Kommuneplantillæg 1C38-1 Qullilerfik, Nuuk

Indstillingen godkendes.