Kommuneplantillæg 1C24-3 Nuukullak Manngua, Nuuk

Indstillingen godkendes.