Kommuneplantillæg 1C1-1

Indstillingerne godkendes.