Kommuneplantillæg 1A1-5 Kujallerpaat Nuuk

Indstillingen godkendes.