Kommuneplantillæg 1A1-5 Kujallerpaat Nuuk

Indstillingerne godkendes.