Kommunalbestyrelsens Forretningsorden

Orienteringen tages til efterretning.