Kommissorium

Indstillingen godkendes med følgende ændring: at der ændres i overskriften, således underoverskriften fjernes.